» تبلیغات ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» مشارکت 2 ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» مشارکت ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» رانت و کار خرابی کتاب ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» رئیس علی دلواری ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» شیر و اهو ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» خانه تکانی کاریکاتور ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» کمیک ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» طراحی جلد ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» طراحی جلد آموزش انگلیسی برای کودکان ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» گل نرگس ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )
» گاو ( چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 )

تبلیغات

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: پوستر


مشارکت 2

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: مشارکت


مشارکت

دسته بندی : کاریکاتور


 


برچسب‌ها: مشارکت


رانت و کار خرابی کتاب

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: کتاب خوانی


رئیس علی دلواری

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: رئیس علی دلواری, تصویرسازی


شیر و اهو

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: کاریکاتور, شیر, اهو


خانه تکانی کاریکاتور

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: کاریکاتور, پسر, پدر مادر, شب عید


کمیک

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: کمیک استریپ, داستان پیامبر


طراحی جلد

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: طرح جلد کتاب, کارتونک


طراحی جلد آموزش انگلیسی برای کودکان

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: کودک, مار, فونیکس


گل نرگس

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: گل, نرگس, کارت پستال


گاو

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: تبلیغات, گاو


جمال رحمتی

دسته بندی :برچسب‌ها: دوست, کاریکاتور


کاریکاتور چهره

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: دوست, کاریکاتور


کاریکاتور چهره

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: کاریکاتور ظریف, امور خارجه, دوست


نخودی

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: کاریکاتور, پسر


خدمات شهری

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: شهرداری, آبگرفتگی, کاریکاتور, تهران, معابر


پوستر

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: تبلیغات, لیما, مرد, بچه, کودک


فالگیر

دسته بندی : کاریکاتوربرچسب‌ها: فالگیر, کاریکاتور


شهید سید ابراهیم اصغر زاده

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: شهید سید ابراهیم اصغر زاده, تصویر سازی


نشريه روزانه جبهه فکری انقلاب اسلامی سی و یکمین جشنواره بين المللي فيلم فجر

دسته بندی : تصویر سازی


 
 

برچسب‌ها: جشنواره بين المللي فيلم فجر, تصویر سازی


هنرمند

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: تصویر سازی


دهنمکی

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: ده نمکی, تصویر سازی


شهید اوینی

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: شهید اوینی, پوستر, تصویر سازی


پیامبر

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: حضرت محمد, تصویر سازی


مناجات پیامبر و بازی امام حسن و امام حسین با ایشان

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: حضرت محمد, تصویر سازی


تقدیر از پیرمرد کارگر و بوسیدن دست او

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: حضرت محمد, تصویر سازی


پیامبر منع از زیاد خوری یک جوان

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: حضرت محمد, تصویر سازی


تقدیر پیامبر از جوان

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: حضرت محمد, تصویر سازی


خراب شدن طاق کسری و ایوان مدائن

دسته بندی : تصویر سازیبرچسب‌ها: حضرت محمد, تصویر سازی